Tắt
Trang chủ » Nuôi Đề Khung » Nuôi Cầu Đề 70 Số Khung 2 Ngày Víp

Nuôi Cầu Đề 70 Số Khung 2 Ngày Víp


Post Views:
68.574

Nuôi Cầu Đề 70 Số Khung 2 Ngày Víp


Nuôi Cầu Đề 70 Số Khung 2 Ngày Víp. hiện nay là một phương pháp chơi đề rất hót mà mang lại hiệu quả rất cao. Chúng được đông đảo anh em trong giới lô đề áp dụng nhiều hơn .Thời gian rút gọn khung chỉ còn 2 ngày. Tỉ lệ mang lại chiến thắng về cho mọi người cao .Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này đó chính là phải chơi rất nhiều. Số dẫn tới chi phí đầu tư cũng khá nhiều. Trường hợp trật 1 khung thì cũng phải mất thời gian vài ngày mới kéo lại được vốn. Vì Vậy các bạn đừng lo lắng quá về vấn đề soi cầu. Đã có các chuyên gia Soicau247.net giúp các bạn.

dàn đề 70 số

Nuôi Cầu Đề 70 Số Khung 2 Ngày Víp

Trong bộ số đề sẽ gồm có 100 con khác nhau. Do đó khi nuôi 70 số bạn sẽ có tỷ lệ trúng tương đương là 70%. Đó là số phần trăm trúng thưởng không hề nhỏ mà bạn có thể đạt được. Tuy nhiên để đạt được điều mà bạn mong muốn là không hề dễ dàng. Vì thế anh em nên tìm hiểu thật kỹ trước khi chơi.

Xem thêm >>> nuôi cầu đề 50 số khung 3 ngày

⋆ Dàn đề ngày 01/12/2022 – 02/12/2022 : Chờ kết quả
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 30/11/2022 – 01/12/2022 : Ăn đề 12 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 29/11/2022 – 30/11/2022 : Ăn đề 80 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 28/11/2022 – 29/11/2022 : Ăn đề 07 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 26/11/2022 – 27/11/2022 : Ăn đề 57 ngày 2
Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 25/11/2022 – 26/11/2022 : Ăn đề 19 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 23/11/2022 – 24/11/2022 : Trượt
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 21/11/2022 – 22/11/2022 : Ăn đề 29 ngày 2
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 19/11/2022 – 20/11/2022 : Trượt
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 17/11/2022 – 18/11/2022 : Ăn đề 92 ngày 2
Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 15/11/2022 – 16/11/2022 : Ăn đề 78 ngày 2
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 14/11/2022 – 15/11/2022 : Ăn đề 34 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 13/11/2022 – 14/11/2022 : Ăn đề 05 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 12/11/2022 – 13/11/2022 : Ăn đề 11 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 11/11/2022 – 12/11/2022 : Ăn đề 36 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 09/11/2022 – 10/11/2022 : Ăn đề 10 ngày 2
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 08/11/2022 – 09/11/2022 : Ăn đề 30 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 06/11/2022 – 07/11/2022 : Ăn đề 67 ngày 2
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 04/11/2022 – 05/11/2022 : Ăn đề 87 ngày 2
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 02/11/2022 – 03/11/2022 : Ăn đề 19 ngày 2
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 31/10/2022 – 01/11/2022 : Trượt
>Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 30/10/2022 – 31/10/2022 : Ăn đề 85 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 29/10/2022 – 30/10/2022 : Ăn đề 87 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 27/10/2022 – 28/10/2022 : Ăn đề 41 ngày 2
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 26/10/2022 – 27/10/2022 : Ăn đề 39 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 25/10/2022 – 26/10/2022 : Ăn đề 04 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 24/10/2022 – 25/10/2022 : Ăn đề 99 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 23/10/2022 – 24/10/2022 : Ăn đề 43 ngày 1
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 21/10/2022 – 22/10/2022 : Ăn đề 98 ngày 2
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 19/10/2022 – 20/10/2022 : Ăn đề 65 ngày 2
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 17/10/2022 – 18/10/2022 : Ăn đề 53 ngày 2
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 16/10/2022 – 17/10/2022 : Ăn đề 46 ngày 1
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 15/10/2022 – 16/10/2022 : Ăn đề 38 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 14/10/2022 – 15/10/2022 : Ăn đề 74 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 13/10/2022 – 14/10/2022 : Ăn đề 53 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 11/10/2022 – 12/10/2022 : Ăn đề 45 ngày 2
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 09/10/2022 – 10/10/2022 : Ăn đề 18 ngày 2
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 08/10/2022 – 09/10/2022 : Ăn đề 09 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 06/10/2022 – 07/10/2022 : Ăn đề 37 ngày 2
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 04/10/2022 – 05/10/2022 : Ăn đề 83 ngày 2
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 03/10/2022 – 04/10/2022 : Ăn đề 69 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 01/10/2022 – 02/10/2022 : Ăn đề 68 ngày 2
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 30/09/2022 – 01/10/2022 : Ăn đề 51 ngày 1
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 29/09/2022 – 30/09/2022 : Ăn đề 29 ngày 1
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 27/09/2022 – 28/09/2022 : Trượt
Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 26/09/2022 – 27/09/2022 : Ăn đề 12 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 25/09/2022 – 26/09/2022 : Ăn đề 09 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 23/09/2022 – 24/09/2022 : Ăn đề 54 ngày 2
Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 22/09/2022 – 23/09/2022 : Ăn đề 77 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 21/09/2022 – 22/09/2022 : Ăn đề 23 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 19/09/2022 – 20/09/2022 : Ăn đề 21 ngày 2
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 17/09/2022 – 18/09/2022 : Trượt
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 16/09/2022 – 17/09/2022 : Ăn đề 15 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 14/09/2022 – 15/09/2022 : Trượt
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 13/09/2022 – 14/09/2022 : Ăn đề 76 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 12/09/2022 – 13/09/2022 : Ăn đề 48 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 11/09/2022 – 12/09/2022 : Ăn đề 51 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 10/09/2022 – 11/09/2022 : Ăn đề 35 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 08/09/2022 – 09/09/2022 : Ăn đề 93 ngày 2
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 06/09/2022 – 07/09/2022 : Trượt
Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 05/09/2022 – 06/09/2022 : Ăn đề 48 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 04/09/2022 – 05/09/2022 : Ăn đề 11 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 03/09/2022 – 04/09/2022 : Ăn đề 53 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 02/09/2022 – 03/09/2022 : Ăn đề 38 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 01/09/2022 – 02/09/2022 : Ăn đề 88 ngày 1
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 31/08/2022 – 01/09/2022 : Ăn đề 67 ngày 1
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 30/08/2022 – 31/08/2022 : Ăn đề 55 ngày 1
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 29/08/2022 – 30/08/2022 : Ăn đề 65 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 28/08/2022 – 29/08/2022 : Ăn đề 44 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 26/08/2022 – 27/08/2022 : Ăn đề 17 ngày 2
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 24/08/2022 – 25/08/2022 : Ăn đề 70 ngày 2
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 23/08/2022 – 24/08/2022 : Ăn đề 37 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 22/08/2022 – 23/08/2022 : Ăn đề 52 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 21/08/2022 – 22/08/2022 : Ăn đề 65 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 19/08/2022 – 20/08/2022 : Ăn đề 11 ngày 2
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 17/08/2022 – 18/08/2022 : Ăn đề 93 ngày 2
Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 16/08/2022 – 17/08/2022 : Ăn đề 04 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 15/08/2022 – 16/08/2022 : Ăn đề 17 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 14/08/2022 – 15/08/2022 : Ăn đề 13 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 13/08/2022 – 14/08/2022 : Ăn đề 06 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 12/08/2022 – 13/08/2022 : Ăn đề 70 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7
⋆ Dàn đề ngày 10/08/2022 – 11/08/2022 : Ăn đề 82 ngày 2
Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7
⋆ Dàn đề ngày 09/08/2022 – 10/08/2022 : Ăn đề 80 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 07/08/2022 – 08/08/2022 : Ăn đề 21 ngày 2
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 06/08/2022 – 07/08/2022 : Ăn đề 73 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 05/08/2022 – 06/08/2022 : Ăn đề 13 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 03/08/2022 – 04/08/2022 : Ăn đề 92 ngày 2
Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 02/08/2022 – 03/08/2022 : Ăn đề 35 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 01/08/2022 – 02/08/2022 : Ăn đề 55 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 30/07/2022 – 31/07/2022 : Trượt
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 28/07/2022 – 29/07/2022 : Trượt
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 27/07/2022 – 28/07/2022 : Ăn đề 55 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 26/07/2022 – 27/07/2022 : Ăn đề 58 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 24/07/2022 – 25/07/2022 : Ăn đề 02 ngày 2
Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 22/07/2022 – 23/07/2022 : Ăn đề 61 ngày 2
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 21/07/2022 – 22/07/2022 : Ăn đề 04 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 20/07/2022 – 21/07/2022 : Ăn đề 96 ngày 1
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 19/07/2022 – 20/07/2022 : Ăn đề 93 ngày 1
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 18/07/2022 – 19/07/2022 : Ăn đề 13 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 17/07/2022 – 18/07/2022 : Ăn đề 27 ngày 1
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 16/07/2022 – 17/07/2022 : Ăn đề 64 ngày 1
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 14/07/2022 – 15/07/2022 : Ăn đề 14 ngày 2
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 13/07/2022 – 14/07/2022 : Ăn đề 55 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 12/07/2022 – 13/07/2022 : Ăn đề 51 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 11/07/2022 – 12/07/2022 : Ăn đề 01 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 10/07/2022 – 11/07/2022 : Ăn đề 72 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7
⋆ Dàn đề ngày 08/07/2022 – 09/07/2022 : Ăn đề 95 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 07/07/2022 – 08/07/2022 : Ăn đề 96 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 06/07/2022 – 07/07/2022 : Ăn đề 96 ngày 1
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 05/07/2022 – 06/07/2022 : Ăn đề 04 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 03/07/2022 – 04/07/2022 : Ăn đề 39 ngày 2
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 01/07/2022 – 02/07/2022 : Ăn đề 54 ngày 2
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 30/06/2022 – 01/07/2022 : Ăn đề 39 ngày 1
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 28/06/2022 – 29/06/2022 : Ăn đề 92 ngày 2
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 26/06/2022 – 27/06/2022 : Trượt
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 24/06/2022 – 25/06/2022 : Ăn đề 68 ngày 2
Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 22/06/2022 – 23/06/2022 : Trượt
Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 20/06/2022 – 21/06/2022 : Trượt
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 19/06/2022 – 20/06/2022 : Ăn đề 49 ngày 1
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 18/06/2022 – 19/06/2022 : Ăn đề 90 ngày 1
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 17/06/2022 – 18/06/2022 : Ăn đề 74 ngày 1
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8
⋆ Dàn đề ngày 15/06/2022 – 16/06/2022 : Ăn đề 24 ngày 2
Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
⋆ Dàn đề ngày 13/06/2022 – 14/06/2022 : Ăn đề 62 ngày 2
Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9
Thông qua bài viết trên chúng tôi đã bật mí đến bạn cách lập dàn đề 70 số bất bại để đánh quanh năm theo khung 2 ngày. Đây được đánh giá là một phương pháp tương đối độc đáo và hiệu quả. Anh em có thể linh hoạt áp dụng để có cách chơi này và mang về hiệu quả.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , Hãy Like vào share giúp Admin nhé.

Cùng Chuyên Mục
- Nuôi Cầu 3 Càng Đề 5 Ngày Đẹp Nhất
- Nuôi Cầu Đề 10 Số Khung 5 Ngày XSMB
- Nuôi Cầu Đề 20 Số Khung 3 Ngày MB
- Nuôi Cầu Đề 36 Số Khung 2 Ngày Víp
- Nuôi Cầu Đề 50 Số Khung 2 Ngày Chuẩn

Chúc bạn may mắn phát tài  soi cau 365 sieu chuan

Nội Quy và Điều Khoản
Liên hệ Quảng cáo: Telegram : @soicau247net
Gmail : soicau247.quangcao@gmail.com
Địa chỉ: Q. Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A, Thành Phố Hồ Chí Minh
Copyright © 2016 by Soi Cầu 247 miễn phí – Ngoài soi cầu KQXS miền Bắc, SoiCau247.Net Website còn cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất,hay nhất & chính xác nhất. Nuôi Lô Khung chính xác, Soi Cầu 247 xổ số như kinh nghiệm lô đề, thống kê, kết quả xổ số theo ngày...!
Nhà Cái Uy Tín


Bản quyền thuộc về SoiCau247.Net