Tắt
Trang chủ » Soi Cầu Miền Bắc » Dự Đoán Cầu Lô 12 Số Siêu Chuẩn Xác

Dự Đoán Cầu Lô 12 Số Siêu Chuẩn Xác


Post Views:
154.772

Dự Đoán Cầu Lô 12 Số Siêu Chuẩn Xác


Dự Đoán Cầu Lô 12 Số Siêu Chuẩn Xác. Các bạn nên tham khảo dàn lô này hàng ngày. Nên chơi theo cặp nếu bạn chơi 1 hoặc 2 cặp. Với những bạn chơi theo lô dàn thì nên chọn cả. Cũng có thể các bạn chơi nhiều hơn 2 con. Các bạn có thể lấy ở dàn khác kết hợp với nó để chơi. Theo kinh nghiệm khi bạn chơi theo dàn lô này thì xác xuất ăn là khá cao. Với những con lô đang trong chu kỳ ra. Soi cầu 247 luôn cung cấp những con lô trong chù kỳ ra cho bạn. Tỷ lệ ăn các bạn theo dõi sẽ rõ. Nhưng chắc chắn là yên tâm cho bạn chơi.

Cầu Lô 12 Số Hôm Nay

Soi Cầu Miền Bắc Tham Khảo Cầu Lô Hôm nay soi cầu miền bắc sẽ đưa ra cho các bạn chuyên mục Chính xác. Sẽ giúp anh em xa bờ yên tâm hơn khi chơi mục Vip này là soi cầu. Lô đề chuẩn từ các chuyên gia phân tích chuẩn xác nhất miền bắc. Nên các bạn hãy nhanh tay lấy cho mình vip này để chơi trong ngày nào.

Xem thêm >>> soi cầu lô xiên 3 siêu hay

⋆ Ngày 03/02/2023 : Lô 12 Số → 03 30 12 21 25 52 15 51 46 64 57 75 → Chờ kết quả
⋆ Ngày 02/02/2023 : Lô 12 Số 25 52 59 95 08 80 89 98 78 87 23 32 Ăn lô 08 89 87
⋆ Ngày 01/02/2023 : Lô 12 Số 16 61 12 21 29 92 05 50 02 20 08 80 Ăn lô 16 61 12 29 92
⋆ Ngày 31/01/2023 : Lô 12 Số 12 21 19 91 05 50 01 10 56 65 89 98 Ăn lô 21 01
⋆ Ngày 30/01/2023 : Lô 12 Số 07 70 49 94 48 84 18 81 06 60 46 64 Ăn lô 70 46 64
⋆ Ngày 29/01/2023 : Lô 12 Số 25 52 28 82 29 92 89 98 79 97 23 32 Ăn lô 89 98 79 23
⋆ Ngày 28/01/2023 : Lô 12 Số 38 83 58 85 08 80 48 84 89 98 69 96 Ăn lô 83 80
⋆ Ngày 27/01/2023 : Lô 12 Số 01 10 05 50 17 71 27 72 36 63 18 81 Ăn lô 01 05 63
⋆ Ngày 26/01/2023 : Lô 12 Số 03 30 05 50 27 72 47 74 08 80 18 81 Ăn lô 74 08
⋆ Ngày 25/01/2023 : Lô 12 Số 19 91 35 53 56 65 68 86 89 98 78 87 Ăn lô 56 87
⋆ Ngày 19/01/2023 : Lô 12 Số 38 83 89 98 68 86 57 75 67 76 14 41 Ăn lô 57×2
⋆ Ngày 19/01/2023 : Lô 12 Số 38 83 89 98 68 86 57 75 67 76 14 41 Ăn lô 57×2
⋆ Ngày 18/01/2023 : Lô 12 Số 02 20 12 21 37 73 34 43 03 30 69 96 Ăn lô 30 69
⋆ Ngày 17/01/2023 : Lô 12 Số 45 54 27 72 24 42 79 97 38 83 57 75 Ăn lô 42 97
⋆ Ngày 16/01/2023 : Lô 12 Số 03 30 13 31 19 91 29 92 59 95 14 41 Ăn lô 95
⋆ Ngày 15/01/2023 : Lô 12 Số 25 52 06 60 14 41 45 54 58 85 46 64 Ăn lô 41 45×2 64
⋆ Ngày 14/01/2023 : Lô 12 Số 34 43 08 80 26 62 68 86 78 87 29 92 Ăn lô 34×3 86 92
⋆ Ngày 13/01/2023 : Lô 12 Số 45 54 69 96 29 92 67 76 19 91 34 43 Ăn lô 54 92 91 34
⋆ Ngày 12/01/2023 : Lô 12 Số 35 53 01 10 38 83 37 73 39 93 23 32 Ăn lô 83
⋆ Ngày 11/01/2023 : Lô 12 Số 67 76 18 81 12 21 37 73 08 80 01 10 Ăn lô 76 81 12 80 01 10×2
⋆ Ngày 10/01/2023 : Lô 12 Số 27 72 25 52 47 74 79 97 34 43 35 53 Ăn lô 43 53
⋆ Ngày 09/01/2023 : Lô 12 Số 09 90 29 92 67 76 58 85 18 81 79 97 Ăn lô 67
⋆ Ngày 08/01/2023 : Lô 12 Số 01 10 03 30 13 31 49 94 02 20 67 76 Trượt
⋆ Ngày 07/01/2023 : Lô 12 Số 08 80 03 30 13 31 89 98 45 54 18 81 Ăn lô 13
⋆ Ngày 06/01/2023 : Lô 12 Số 09 90 17 71 07 70 25 52 67 76 27 72 Ăn lô 70
⋆ Ngày 05/01/2023 : Lô 12 Số 35 53 27 72 14 41 24 42 57 75 04 40 Ăn lô 35×2 53 27 41 57
⋆ Ngày 04/01/2023 : Lô 12 Số 36 63 16 61 46 64 04 40 06 60 78 87 Trượt
⋆ Ngày 03/01/2023 : Lô 12 Số 28 82 29 92 13 31 02 20 01 10 89 98 Ăn lô 31 20×2 10
⋆ Ngày 02/01/2023 : Lô 12 Số 24 42 89 98 39 93 19 91 37 73 49 94 Ăn lô 42 89 91 73×2 94
⋆ Ngày 01/01/2023 : Lô 12 Số 09 90 46 64 05 50 59 95 15 51 07 70 Ăn lô 64 05 50 59
⋆ Ngày 31/12/2022 : Lô 12 Số 29 92 34 43 04 40 48 84 45 54 12 21 Ăn lô 29
⋆ Ngày 30/12/2022 : Lô 12 Số 58 85 23 32 12 21 26 62 18 81 45 54 Ăn lô 58 12 26 54
⋆ Ngày 29/12/2022 : Lô 12 Số 47 74 25 52 27 72 56 65 35 53 37 73 Ăn lô 47 65 35
⋆ Ngày 28/12/2022 : Lô 12 Số 45 54 68 86 58 85 27 72 09 90 59 95 Ăn lô 45 68 58 27
⋆ Ngày 27/12/2022 : Lô 12 Số 18 81 09 90 06 60 03 30 46 64 38 83 Ăn lô 60 30 46 64 38
⋆ Ngày 26/12/2022 : Lô 12 Số 29 92 39 93 67 76 59 95 38 83 26 62 Ăn lô 29 93 67 26 62
⋆ Ngày 25/12/2022 : Lô 12 Số 36 63 37 73 24 42 07 70 78 87 02 20 Ăn lô 36 63 42×2 70
⋆ Ngày 24/12/2022 : Lô 12 Số 89 98 68 86 57 75 07 70 12 21 23 32 Ăn lô 89 98 12
⋆ Ngày 23/12/2022 : Lô 12 Số 03 30 04 40 34 43 58 85 19 91 08 80 Ăn lô 40 34 80
⋆ Ngày 22/12/2022 : Lô 12 Số 89 98 79 97 78 87 69 96 13 31 58 85 Ăn lô 97
⋆ Ngày 21/12/2022 : Lô 12 Số 45 54 47 74 57 75 28 82 17 71 15 51 Ăn lô 45 28 82×2 17 71
⋆ Ngày 20/12/2022 : Lô 12 Số 07 70 34 43 01 10 37 73 06 60 89 98 Ăn lô 07 34 73×2 60×2
⋆ Ngày 19/12/2022 : Lô 12 Số 03 30 35 53 38 83 78 87 17 71 28 82 Ăn lô 03 30 35 28
⋆ Ngày 18/12/2022 : Lô 12 Số 47 74 59 95 08 80 07 70 25 52 01 10 Ăn lô 59×2 80 25
⋆ Ngày 17/12/2022 : Lô 12 Số 02 20 59 95 68 86 08 80 29 92 37 73 Ăn lô 20 08 29
⋆ Ngày 16/12/2022 : Lô 12 Số 28 82 05 50 26 62 34 43 67 76 01 10 Ăn lô 82 26 34 43×2 01
⋆ Ngày 15/12/2022 : Lô 12 Số 36 63 67 76 56 65 45 54 78 87 39 93 Ăn lô 76 93
⋆ Ngày 14/12/2022 : Lô 12 Số 38 83 25 52 35 53 09 90 69 96 49 94 Ăn lô 25 96
⋆ Ngày 13/12/2022 : Lô 12 Số 48 84 58 85 56 65 38 83 67 76 69 96 Ăn lô 84 56
⋆ Ngày 12/12/2022 : Lô 12 Số 07 70 79 97 25 52 28 82 03 30 04 40 Ăn lô 28 40

Trên đây là kết quả từ thống kê soi cầu miền bắc đưa ra cho các bạn xem. Hệ thống tỷ lệ soi cầu hoàn toàn là chính xác nên anh em hãy yên tâm. Khi chơi chuyên mục này. Chúc Các Bạn Chiến Thắng.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , Hãy Like vào share giúp Admin nhé.

Cùng Chuyên Mục
- Dự Đoán Cầu Lô Bạch Thủ Miền Bắc
- Dự Đoán Cầu Lô Song Thủ Siêu Đẹp
- Dự Đoán Cầu Lô Xiên 2 Tỉ Lệ Cao
- Dự Đoán Cầu Lô Xiên 3 Chuẩn Xác
- Dự Đoán Cầu Lô 6 Số Siêu Chuẩn MB
- Dự Đoán Đề 36 Số Ăn Trong Ngày

Chúc bạn may mắn phát tài  soi cau 365 sieu chuan

Nội Quy và Điều Khoản
Liên hệ Quảng cáo: Telegram : @soicau247net
Gmail : soicau247.quangcao@gmail.com
Địa chỉ: Q. Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A, Thành Phố Hồ Chí Minh
Copyright © 2016 by Soi Cầu 247 miễn phí – Ngoài soi cầu KQXS miền Bắc, SoiCau247.Net Website còn cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất,hay nhất & chính xác nhất. Nuôi Lô Khung chính xác, xổ số như kinh nghiệm lô đề, thống kê, kết quả xổ số theo ngày...! W88 fan

Bản quyền thuộc về SoiCau247.Net